070 - 326 3200 - mail@jbbx.nl

Leiderschap, Visie en Communicatie (3- daagse NLP)

Leiderschap, Visie en Communicatie (3- daagse NLP)

Let op, de juiste informatie van deze pagina vind je op: https://www.jbbx.nl/nlp-opleidingen-leiderschap-visie-en-communicatie/

De diepte in voor meer inzicht in jezelf

Traject van training en persoonlijke coaching, dat je zelfinzicht en mogelijkheden vergroot.

Locatie : Trainingsruimte van JBBX, Laan van Meerdervoort 185-187 in Den Haag
Trainersteam : Jan Bart Brockhuis – Herman Cornet – Louise Busker- Ingrid Smit- Marc Treling

Leiderschap, Visie en Communicatie

Hoe vergroot jij je impact op je omgeving?

Professionals, managers en ondernemers kennen de uitdaging van de verschillen tussen leiderschap, management en visie. Hoe weet je welke rol het best past en hoe komt dat tot uiting in wat je doet? En hoe verhouden zich je taken tot je persoonlijkheid en wat je wilt bereiken? In de waan van de dag gebeurt het weleens dat mensen vergeten wat ze zelf willen bereiken of zijn ze vooral bezig met wat anderen willen. Zo ontstaat er ‘moeten’ in plaats van ‘willen’ naar eigen visie. Dan komt de energie tot stilstand in plaats van dat er flow is. Het ordenen van je eigen denkbeelden en gevoelens rondom deze thema’s helpt je om met energie te bouwen aan datgene wat belangrijk is voor jou. En begrip van je communicatie (met jezelf en anderen) kan helpen hier vorm aan te geven. Leiderschap, visie en communicatie beginnen immers altijd bij jezelf.

Praktische instrumenten: veel doen

In deze 3-daagse training ben je meer dan welkom een verfrissende douche van ideeën te komen nemen. We gaan intensief aan de slag met praktische instrumenten die inzicht in jezelf en je communicatie opleveren. Je krijgt daardoor een heel helder beeld over jouw leiderschap en visie: wat je ten diepste wilt en hoe je acties daar positief aan kunnen bijdragen. Dat je scherper weet wat je lijn (visie) is en preciezer datgene doet wat bij die lijn past.

Deep dive

Werken aan je communicatie en leiderschap vergt wat, inzicht krijgen en leren dat je het anders kan doen. Om het anders te kúnnen doen heb je onder water te duiken. Bij JBBX onderzoek je vooral datgene wat achter gedrag, oftewel onder water, zit. Boven water is je gedrag en je communicatie zichtbaar. Wat onder water zit is minder zichtbaar, maar daar moet je wel zijn om iets effectief en blijvend (anders) aan te pakken.

Direct aan de slag

Na dit traject kun je direct aan de slag met de door jou zelf verkregen inzichten, zodat je onmiddellijk een wezenlijke en gewenste verandering kunt gaan inzetten.

Investeren in eigen potentieel

Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat we veel van ons potentieel niet gebruiken en dat dit komt doordat we onszelf tegenhouden. Dit doen we door onze overtuigingen te onderzoeken: welke helpen je vooruit en welke zitten je in de weg? Met NLP leer je over hoe je overtuigingen kunt veranderen, daar waar jij dat nodig vindt.

Dus, stel dat je op deze manier je mogelijkheden gaat verruimen, je communicatie verbetert en je talenten en drive je tot veel ruimere keuzes brengen? Dat je (nog) meer gaat doen wat je echt leuk vindt in je werk? Hoe positief zou dit uitwerken op jezelf en voor de mensen om je heen? En welke invloed zou dat hebben op je werk en het bereiken van je doelen?

Voor wie is deze training?

Deze driedaagse training is voor iedereen die het belangrijk vindt de tijd te nemen voor een check-up. Voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen en daarmee meer uit werk en persoonlijk leven wil halen en een aantal eigen ontwikkelstappen wil maken.

Wat levert deze training je op? Onder andere:

 • Inzicht in je eigen leiderschap, doelen en hoe je daar gaat komen: je Persoonlijke Visie.
 • Flow kunnen creëren bij jezelf en in communicatie met anderen.
 • Het (her)vinden van de motivatie om daar consequent naar te handelen.
 • Inzicht in en sturing van je eigen gedrag en dat van anderen.
 • Inzicht in verschillende golflengtes – die van jou en die van anderen – zodat je beter weet wat je wilt en dat ook weet over te brengen.
 • Bewustzijn hoe je fysiologie een energiebron en belangrijk instrument is in communicatie.
 • Congruent gedrag herkennen en effectief gebruiken.
 • Echte verbindingen aangaan met je doel of je klant zodat je je omgeving mee krijgt voor je idee.
 • Doelgericht handelen, in lijn met wat je echt wilt (Persoonlijke Visie).

Trainingsdag 1

 • Zelfinzicht in communicatie
 • Effectieve communicatie: mindset
 • De kracht van doelen.
 • Plezier in effectieve communicatie:oefenen met stijlen.
 • Je fysiologie als belangrijke ondersteuner van je uitstraling en ontwikkelingsproces.

Trainingsdag 2

 • Drijfveren, voorkeuren en motivatie
 • Kracht van taal: hoe het zo overkomt zoals jij het wilt.
 • Feedback als continue ontwikkeltool
 • Vormgeven aan je Persoonlijke Visie
 • Inzicht in belemmeringen en die effectief aanpakken.

Trainingsdag 3

 • Authentiek Leiderschap: vanuit jezelf je wereld scheppen
 • Hoe werk ik met mijn energie? Echte afstemming op jezelf en anderen.
 • De Lijn van je Persoonlijke Visie: een stevige verankering om hier mee aan de gang te (blijven) gaan, concrete acties.

Investering & praktische informatie

De investering voor dit traject bedraagt € 1280,- ex BTW, inclusief lunches, koffie, thee, en werkmateriaal. Trainingen worden gegeven op de inspirerende locatie van JBBX in Den Haag. Een oase van rust in de stad.

Volgende data:

 • Editie 2019-3 in Den Haag 06 t/m 08-05-2019
 • Editie 2019-L1 in Den Haag 08 t/m 10 juli 2019
 • Editie 2019-4 in Leusden 09 t/m 11-09-2019
 • Editie 2019-5 in Den Haag 30-09 t/m 02-10-2019
 • Editie 2019-L3 in Den Haag 10 t/m 12-12-2019