070 - 326 3200 - mail@jbbx.nl

Het perfecte Sprintteam samenstellen, waar let je op?

Diverse teams hebben meer impact en beter resultaat. Verschillende mensen met verschillende achtergronden hebben aanvullende kwaliteiten. Je kan als manager een groep jaknikkers om je heen organiseren, maar het is heel belangrijk om ook tegengeluid te organiseren. We kiezen liever mensen die op ons lijken, onbewust, dat is ingebakken. Daar moet je voorbij kijken. Dat betekent dat je niet automatisch met iedereen hoeft op te schieten. Mensen moeten elkaar kunnen challengen. Zonder wrijving geen glans. Een constructief conflict op basis van vertrouwen. Waardeer de verschillen, want je maakt elkaar sterker.

In een team heb je baat bij:

  • Een tegenspreker
  • Een identiteit bewaker
  • Een bouwer
  • Een allesweter
  • Een geweten

Soms wordt dat wel knokken. Een sprint is niet voor niets een sprint. Er is tijds- en prestatiedruk. Het alignment en commitment is belangrijk. Daarom is het goed om te investeren in het bouwen van vertrouwen, om waterlijn te laten zakken. Wie ben je, waarom vind je dit zo belangrijk? Investeren in extra verbinding. Dat resulteert in de krachtigste teams. De eigen wijsheid van elk teamlid vol aanzetten.

Jan Bart Brockhuis
Eigenaar / Team Facilitator / Trainer / Coach